Rekenen: wat kunnen ouders doen?

Wat kunnen ouders doen om het rekenen van hun kinderen te bevorderen? Hier volgt een aantal mogelijkheden.

 1. Vraag de school hoe zij omgaat met rekenen. Alle thans gebruikte Nederlandstalige rekenmethodes (rekenboeken) zijn gebaseerd op het realistisch rekenen, en besteden te weinig aandacht aan oefenen en automatiseren.
  Hoe gaat de school hiermee om? Wordt er extra oefenmateriaal gebruikt? Hoeveel, wat voor soort onderwerpen?
 2. Speciale aandacht verdienen de tafels van vermenigvuldiging. Een kind moet vanaf groep 6 de tafels uit het hoofd kennen, omdat die tafels de basis vormen voor het vermenigvuldigen en delen. De ene school besteedt veel meer tijd en aandacht aan de tafels dan de andere school. Vraag hiernaar.
 3. Sommige rekenmethodes in de huidige schoolboeken zijn verwarrend en omslachtig. Veel ouders leren hun kinderen daarom ook zelf de traditionele, altijd werkende recepten voor het rekenen met pen en papier: optellen en aftrekken onder elkaar (van rechts naar links), vermenigvuldigen onder elkaar, staartdelen.
  De meeste basisschooldocenten vinden dat prima, ook al kan het voor een docent best lastig zijn dat niet alle kinderen in de klas op precies dezelfde manier rekenen.
  Het komt echter ook voor dat docenten bezwaar hebben tegen hulp van ouders op basis van de traditionele rekenmethode. Vaak komen de ouders er vervolgens met de docent in een goed gesprek wel uit, zeker als de ouders verwijzen naar het materiaal op deze site.
 4. In de zeldzame gevallen dat er toch een soort conflictsituatie ontstaat, wil BON graag bemiddelen. Wij kunnen geen succes garanderen, maar de ervaring leert dat door bemiddeling van BON de lucht veelal wordt geklaard.
  Neem in zulke gevallen contact op met Mark Peletier.