De Cito Eindtoets en het belang van de school

Onder de knop 'Gebruik van de schoolmethode', zag u onderstaand schooladvies.

'Zolang een school door de uitgevers gedwongen wordt een methode te gebruiken die kinderen niet goed voorbereidt op hun (brugklas)toekomst, zal elke leraar die het belang van zijn leerlingen vooropstelt, aanvullend lesmateriaal moeten gebruiken met rijtjes oefensommetjes.
Door een deel van de contextuele opgaven over te slaan, creëert men de daartoe benodigde tijd.'

Het belang van de school lijkt met dit advies in conflict te komen. Het vermeende belang van de school is immers het behalen van een zo hoog mogelijke Cito Eindscore.

Als een kind echter goed wordt voorbereid op zijn brugklastoekomst, dat wil zeggen, als het kind goed heeft leren rekenen door voldoende oefening met rijtjes basissommen, wordt de Cito Eindtoets voor dit kind veel gemakkelijker.

Zolang de Cito Eindtoets zich richt op de contextuele schoolboeken, bevat deze toets ook veel contextuele vragen. Het is om die reden wel nodig dat kinderen een deel van de contextuele schoolboekvragen blijven oefenen, doch de helft lijkt ons ruim voldoende. Als de vrijkomende tijd vervolgens wordt gebruikt voor het echt goed leren rekenen, ook met breuken, zal de Cito-score omhoog gaan en dan zal het kind in de brugklas niet onnodig problemen krijgen met wiskunde.
Als ons advies wordt opgevolgd, kan een basisschool bovendien nog rekenen op een langetermijn-bonus, namelijk de mond-tot-mond reclame van tevreden brugklasouders.