Rekenen in groep 4 van de basisschool

Klik hier voor een algemene gebruiksaanwijzing bij de oefenvellen.

Tellen en natuurlijke getallen

20, 19, .., 1, 0

Herhaling terugtellen (tot 20)

getallenlijn:
0—1—2—3—4— 

Natuurlijke getallen op de getallenlijn, verband met aantallen, ordening (kleiner, groter)

876 betekent:
800 + 70 + 6

Inzicht in opbouw van het decimale positiestelsel bij getallen to 1000 en (later) ook grotere getallen

Optellen van natuurlijke getallen

groepjes
voorwerpen samenvoegen

Herhaling optellen van twee getallen van één cijfer, verband met samenvoegen van aantallen voorwerpen

+ =

Herhaling notaties en betekenis van het plusteken (+) en het gelijkteken (=) in opgaven als 3 + 4 = (n.b.: gelijkteken hier alleen gebruiken in de 'productieve betekenis': links de opgave, rechts het antwoord)

3 + 4 = 7

Automatiseren van de optellingen van twee getallen van één cijfer met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

3 + 44 =
 

Uit het hoofd een getal van één cijfer optellen bij een getal van twee cijfers

300 + 500 =
300 + 5000 =
 

Twee getallen van één cijfer gevolgd door een aantal nullen uit het hoofd bij elkaar optellen

89
24
———— +

Met pen en papier twee of meer getallen van twee cijfers bij elkaar optellen (onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

Aftrekken van natuurlijke getallen

van een groep voorwerpen een kleiner groepje weghalen

Herhaling aftrekken van een getal van één cijfer van een groter getal van één cijfer; verband met weghalen van aantallen voorwerpen

- =

Herhaling notaties en betekenis van het minteken (-) en het gelijkteken (=) in opgaven als 8 - 3 =

12 - 4 = 8

Automatiseren van de aftrekkingen onder de twintig met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

44 - 3 =
 

Uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal van twee cijfers

370 - 6 = 

Uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal dat eindigt op een nul

89
24
———— -

Met pen en papier een getal van twee cijfers aftrekken van een groter getal van twee cijfers (onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

Vermenigvuldigen van natuurlijke getallen

2 maal 3 snoepjes betekent:
  3 snoepjes +
3 snoepjes

Vermenigvuldigen in contexten met kleine getallen

X =

Notaties en betekenis van het maalteken (x) en het gelijkteken (=) in opgaven als 8 x 3 =

5 x 7 =

Automatiseren van de tafelproducten tot en met 10 x 10 met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

Delen van natuurlijke getallen

6 snoepjes
verdelen onder
2 kinderen

Delen (verdelen) met kleine aantallen voorwerpen

: =

Notaties en betekenis van het deelteken (x) en het gelijkteken (=) in opgaven als 32 : 4 =

35 : 7 =

Automatiseren van delingen die opgaan ('omgekeerde tafelproducten) waarbij de deler en het quotiënt kleinger dan 10 zijn, met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

Hoofdrekenen online oefenen

17 + 5 =
17 - 5 =
7 x 5 =
7 : 5 =

Lengte, oppervlakt, inhoud en gewicht

centimeters
meters
kilometers

Kennismaken met algemeen bekende lengte-eenheden: centimeters op een liniaal, meters, kilometers; lengte en afstanden meten in eenvoudige situaties

gram
kilogram
ton
...

Kennismaken met algemeen bekende gewichts-eenheden zoals gram, kilogram, ton, milligram (en informeel ook: ons, pond); gewichten meten in eenvoudige situaties

Tijd, geld en snelheid

kloksjablonen zonder wijzers

wijzerklok 

Herhaling: klokkijken: hele en halve uren. Uur later, uur eerder

kalenderkennis

Herhaling: dag, week, maand, jaar. Kalenderkennis

wijzerklok
en
digitale klok

kwartieren
minuten
seconden

06:33

Klokkijken: kwartieren, minuten en seconden.
Digitale klokken. 60 seconden in een minuut, 60 minuten in een uur, 24 uren in een dag, 7 dagen in de week.

euro munten

Alle euromunten kennen en ermee kunnen omgaan (inwisselen, teruggeven)

euro munten
en
biljetten

Alle euromunten en biljetten kennen en ermee kunnen omgaan