Rekenen in groep 5 van de basisschool

Klik hier voor een algemene gebruiksaanwijzing bij de oefenvellen.

Optellen van natuurlijke getallen

7 + 8 =

Automatiseren van de optellingen van twee getallen van één cijfer met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

7889
 324
5032
—————— +

Met pen en papier twee of meer getallen van twee of meer cijfers bij elkaar optellen (onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

Aftrekken van natuurlijke getallen

12 - 4 = 8

Automatiseren van de aftrekkingen onder de twintig met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

44 - 3 =
 

Herhaling: uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal van twee cijfers

370 - 6 = 

Herhaling: uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal dat eindigt op een nul

7889
 324
—————— —

Met pen en papier een getal van twee of meer cijfers aftrekken van een groter getal (onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

Vermenigvuldigen van natuurlijke getallen

5 x 7 =

Automatiseren van de tafelproducten tot en met 10 x 10 met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

673 x 1000 =

Uit het hoofd vermenigvuldigen van een getal met 10, met 100, met 1000

90 x 30 =

Uit het hoofd twee getallen die bestaan uit één cijfer gevolgd door een aantal nullen met elkaar vermenigvuldigen

259
  5
—————— X

Met pen en papier een getal van twee of meer cijfers vermenigvuldigen met een getal van een cijfer (onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

259
 35
—————— X

Met pen en papier twee getallen van twee of meer cijfers met elkaar vermenigvuldigen (onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

Delen van natuurlijke getallen

35 : 7 =

Automatiseren van delingen die opgaan ('omgekeerde tafelproducten') waarbij de deler en het quotiënt kleiner dan 10 zijn, met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

37 : 7 =

Uit het hoofd een deling met rest uitvoeren als de deler en het quotiënt getallen zijn van één cijfer

5 / 399 \

Met pen en papier een staartdeling uitvoeren waarbij de deler een getal van één cijfer is

Hoofdrekenen online oefenen

17 + 5 =
17 - 5 =
7 x 5 =
7 : 5 =

Rekenen met kommagetallen

 €3,98

Kommagetallen herkennen in praktijksituaties, bijvoorbeeld bij het rekenen met geldbedragen of bij het gebruik van schaalverdelingen op linialen en andere meetinstrumenten

getallenlijn 

Kommagetallen plaatsen op de getallenlijn

54,78 x 10 =

Uit het hoofd een kommagetal vermenigvuldigen met 10, 100, 1000 enzovoort

54,78 : 10 =

Uit het hoofd een kommagetal delen door 10, 100, 1000 enzovoort

afronden 

Uit het hoofd een kommagetal afronden naar een natuurlijk getal of naar een kommagetal met een gegeven aantal cijfers achter de komma

Breuken

pizzadiagram 

Breuken visualiseren door middel van bijvoorbeeld pizzadiagrammen (taartdiagrammen)

getallenlijn 

De positie van breuken aangeven op de getallenlijn

teller
————————
noemer

Terminologie kennen: teller, noemer, breukstreep (horizontaal of schuin)

3 = 3
1

Een natuurlijk getal als breuk schrijven (noemer 1)

0,7 = 7
10

Een kommagetal als breuk schrijven (noemer 10, 100, ...)

15 = 3
25 5

Een breuk vereenvoudigen (teller en noemer delen door een gemeenschappelijke deler)

Lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht

centimeters
meters
kilometers

Herhaling: centimeters op een liniaal, meters, kilometers; lengte en afstanden meten in eenvoudige situaties

hm, km, ... 

Het metrieke stelsel voor lengtematen kennen en lengtematen in elkaar kunnen omrekenen; mm, cm, dm, m, dam, hm, km

kg, ton, ... 

Herhalen van de algemeen bekende gewichts-eenheden zoals gram, kilogram, ton, milligram (en informeel ook: ons, pond)

Tijd, geld en snelheid

kloksjablonen zonder wijzers

wijzerklok
hele en halve uren
 

Herhaling: klokkijken: hele en halve uren. Uur later, uur eerder

kalenderkennis

Herhaling: dag, week, maand, jaar. Kalenderkennis

wijzerklok
en
digitale klok

kwartieren
minuten
seconden

06:33

Herhaling klokkijken: kwartieren, minuten en seconden.
Digitale klokken. 60 seconden in een minuut, 60 minuten in een uur, 24 uren in een dag, 7 dagen in de week.

euro munten
en
biljetten

Herhaling: alle euromunten en biljetten kennen en ermee kunnen omgaan

€10 - €4,30 

Rekenen met geldbedragen in euro's

 km/u

Snelheid: betekenis van kilometers per uur (km/u)