Rekenen in groep 6 van de basisschool

Klik hier voor een algemene gebruiksaanwijzing bij de oefenvellen.

Optellen van natuurlijke getallen

7 + 8 =

Automatiseren van de optellingen van twee getallen van één cijfer met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

7889
 324
5032
—————— +

Herhaling: met pen en papier twee of meer getallen van twee of meer cijfers bij elkaar optellen (onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

Aftrekken van natuurlijke getallen

12 - 4 = 8

Automatiseren van de aftrekkingen onder de twintig met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

44 - 3 =
 

Herhaling: uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal van twee cijfers

370 - 6 = 

Herhaling: uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal dat eindigt op een nul

7889
 324
—————— —

Herhaling: met pen en papier een getal van twee of meer cijfers aftrekken van een groter getal (onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

Vermenigvuldigen van natuurlijke getallen

5 x 7 =

Automatiseren van de tafelproducten tot en met 10 x 10 met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

673 x 1000 =

Herhaling: uit het hoofd vermenigvuldigen van een getal met 10, met 100, met 1000

90 x 30 =

Herhaling: uit het hoofd twee getallen die bestaan uit één cijfer gevolgd door een aantal nullen met elkaar vermenigvuldigen

259
 35
—————— X

Herhaling: met pen en papier twee getallen van twee of meer cijfers met elkaar vermenigvuldigen (onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

Delen van natuurlijke getallen

35 : 7 =

Automatiseren van delingen die opgaan ('omgekeerde tafelproducten') waarbij de deler en het quotiënt kleiner dan 10 zijn, met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben

37 : 7 =

Herhaling: uit het hoofd een deling met rest uitvoeren als de deler en het quotiënt getallen zijn van één cijfer

5 / 399 \

Herhaling: met pen en papier een staartdeling uitvoeren waarbij de deler een getal van één cijfer is

deeltal
deler
quotïent
rest

Terminologie kennen: deeltal, deler, quotiënt, rest

25 / 399 \

Met pen en papier een staartdeling uitvoeren waarbij de deler een getal van twee of drie cijfers is

staartdeling
controleren

De uitkomst van een staartdeling controleren door middel van een vermenigvuldiging
Voorbeeld: 14363 : 13 = 1104 rest 11 (via een staartdelin).
Cotrole: 1104 x 13 + 11 = 14363

Rekenen met kommagetallen

getallenlijn 

Herhaling: kommagetallen plaatsen op de getallenlijn

54,78 x 10 =

Herhaling: uit het hoofd een kommagetal vermenigvuldigen met 10, 100, 1000 enzovoort

54,78 : 10 =

Herhaling: uit het hoofd een kommagetal delen door 10, 100, 1000 enzovoort

afronden 

Herhaling: uit het hoofd een kommagetal afronden naar een natuurlijk getal of naar een kommagetal met een gegeven aantal cijfers achter de komma

2,78
6,25
—————— +

Met pen en papier optellen van twee kommagetallen (optellen onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

6,78
4,25
—————— -

Met pen en papier een kommagetal van een groter kommagetal aftrekken (aftrekken onder elkaar, traditioneel rekenrecept)

Breuken

 pizzadiagram

Herhaling: breuken visualiseren door middel van bijvoorbeeld pizzadiagrammen (taartdiagrammen)

getallenlijn 

Herhaling: de positie van breuken aangeven op de getallenlijn

teller
————————
noemer

Herhaling: terminologie kennen: teller, noemer, breukstreep (horizontaal of schuin)

3 = 3
1

Herhaling: een natuurlijk getal als breuk schrijven (noemer 1)

0,7 = 7
10

Herhaling: een kommagetal als breuk schrijven (noemer 10, 100, ...)

15 = 3
25 5

Herhaling: een breuk vereenvoudigen (teller en noemer delen door een gemeenschappelijke deler)

5 : 7 = 5
7
12 : 5 = 12
5

Een breuk zien als de uitkomst van een deling van natuurlijke getallen.

14 =2 4
5 5

Een breuk met een teller die groter is dan de noemer, schrijven als 'gemengde breuk'.
Dit komt neer op delen met rest van de teller door de noemer:
14 : 5 = 2 rest 4

2 4 = 14
5 5

Een 'gemengde breuk' schrijven als gewone breuk

Rekenen met breuken

2 en 3
7 5

Twee breuken onder één noemer brengen (gelijknamig maken)

2 + 3
7 5

2 - 3
7 5

Twee breuken na gelijknamig maken bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken

2 x 3
7 5

Twee breuken met elkaar vermenigvuldigen

2 : 3
7 5

Een breuk delen door een breuk, met gebruikmaking van de regel dat delen door een breuk hetzelfde is als vermenigvuldigen met de omgekeerde breuk

Lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht

hm, km, ... 

Herhaling: het metrieke stelsel voor lengtematen kennen en lengtematen in elkaar kunnen omrekenen; mm, cm, dm, m, dam, hm, km

cm2, m2, km2
hectare

Kennismaken met algemeen bekende oppervlakte-eenheden: vierkante centimeter, vierkante meter, vierkante kilometer, hectare; oppervlakte en omtrek meten in eenvoudige situaties (rechthoeken en uit rechthoeken samengestelde figuren)

kg, ton, ... 

Herhalen van de algemeen bekende gewichts-eenheden zoals gram, kilogram, ton, milligram (en informeel ook: ons, pond)

32 hg = .. g
472 kg = .. ton

Het metrieke stelsel voor gewichten kennen en gewichtsmaten in elkaar kunnen omrekenen:
mg, cg, dg, g, dag, hg, kg, ton

Het metrieke stelsel

Het metrieke stelsel

Tijd, geld en snelheid

kalenderkennis

Herhaling: dag, week, maand, jaar. Kalenderkennis

kloksjablonen zonder wijzers

wijzerklok
en
digitale klok

Herhaling klokkijken: kwartieren, minuten en seconden.
Digitale klokken. 60 seconden in een minuut, 60 minuten in een uur, 24 uren in een dag, 7 dagen in de week.

euro munten
en
biljetten

Herhaling: alle euromunten en biljetten kennen en ermee kunnen omgaan

€10 - €4,30 

Herhaling: rekenen met geldbedragen in euro's

10% van €4,30 

Rekenen in percentages in contexten met geld

 km/u

Herhaling: snelheid: betekenis van kilometers per uur (km/u)